2017 Szeptember
Ke
Sze
Csü
Szo
Vas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Datum: 2017.09.20
Kezdés: 2017. szeptember 2, Szombat
Vége: 2017. október 1, Vasárnap
rendezvények, előadások, kiállítások, mozi műsor, ifiház, csokonai színház, vojtina bábszínház
Bibliai históriák

Időpont: 2017. október 1, Vasárnap (18:00)
Kategória: nincs...
Helyszin: Kölcsey Központ


A Reformáció-500 országos grafikai tárlat záró programja.

A reformáció egyik meghatározó gondolata: „Sola Scriptura”, azaz „egyedül az Írás”. Ennek szellemében kerül bemutatásra Johann Kuhnau hat bibliai szonátája, amely így egyben talán most először hangzik el, zongorán megszólaltatva. A hat szonáta egy-egy ószövetségi történetet, jelenetet mutat be programzenei módon ábrázolva az eseményeket, a szereplők lelkivilágát. Kuhnau mindegyik mű előtt saját szavaival, de a Bibliához hűen elmondja a történetet, valamint az egyes tételek előtt, sőt néha közben is egy-egy mondattal jelzi, hol tartunk éppen az eseményekben.

A szonáták sorrendben:
1. Dávid és Góliát harca
2. Dávid zenével gyógyítja Sault
3. Jákob házassága
4. Ezékiás halálos betegsége és gyógyulása
5. Gedeon Izrael megmentője
6. Jákob halála és temetése

Johann KUHNAU (1660-1722) német származású zeneszerző, a lipcsei Tamás templom orgonistája, ebben a minőségében Johann Sebastian Bach elődje. Az egykori följegyzések szerint korának legsokoldalúbb, legműveltebb zenetudósa volt. A hangszeres programzene kezdeteit a zenetörténet többtételes Bibliai szonátáitól számítja.

A bibliai történetek kiválasztása és sorrendbe állítása határozott ciklus-teremtő koncepciót tükröz. (…) A cselekmény leírásában Kuhnau hű marad a Bibliához, adatai pontosak, néhol szó szerint idézi az eredeti szöveget. A lelki mozgatórugók leírása, az Istenbe vetett hit hangsúlyozása és a moralizálás elsősorban az individuális beállítottságú darabokhoz társul, míg a cselekményesebb szonátákban a színes, illusztratív elemek dominálnak. Mindkét megközelítés nyilvánvaló célja, hogy valósággal színpadon pergő, személyesen átélhető cselekményként interpretálja az egyes történeteket.” (Biblische Historien, Péteri Judit)

Részlet Kuhnau szövegéből: „Fölöttébb különös képet fest a Szentírás az óriás Góliátról. Ez az irdatlan alak a természet valóságos szörnyszülötte: hat rőfnél is magasabb termetét rézsisak koronázza, testét pikkelyes páncél, lábát rézvért borítja, hozzá pajzsot s a szövőszék tartórúdjához hasonlatos, vassal kivert hatalmas lándzsát tart maga elé – mind e mázsás teher az óriás erejét bizonyítja. Puszta leírásán is elszörnyed az ember, hogy megrémülhettek hát szegény izraeliek, amikor eleven valójában pillantották meg ellenségüket!
Ott tornyosul előttük rézpáncéljának csillogása a napsugárral vetekszik, csörömpölnek a pikkelyként egymásra csüngő rézlemezek, ő maga úgy fújtat és hörög mintha mindnyájukat fel akarná falni…


A műveket zongorán előadja és Kuhnau szövegeit felolvassa: Lakatos Péter zongoraművész


A program vége kb. 20:30-kor.
Friss hírek
Az óriási érdeklődésre való tekintettel harmadik előadás is lesz Debrecenben!

1
2017. november 8, Szerda (19:00)
2
2017. november 9, Csütörtök (19:00)
3
2017. november 17, Péntek (19:00) - 2017. november 18, Szombat (19:00)
Naptár